اقتصادوتجارت : احسان شریفی شهردار منطقه ۵ با تاکید بر اینکه اصلاح ضوابط باغات کن باید به نفع مردم این محله باشد گفت: اعمال سیاستهای دولتی که در تضاد با منافع مردم باشد،کمکی به حفظ و حراست از این میراث نخواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، احسان شریفی شهردار منطقه ۵ در مورد جلسه با دکتر صادق دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در مورد ضوابط ساخت و ساز در کن گفت: دراین جلسه چند نکته قابل توجه ذکر شد تا روند ساخت و ساز در محله کن که از اهمیتی ویژه ای برای منطقه برخوردار است طبق صوابط پیش برود.در این جلسه خانم دکتر صادق با دقت و با نگاه حل مشکل ، به حرف نمایندگان شهرداری تهران و منتخبین محله کن توجه کردند و به برخی از موانع اجرایی آن واقف شدند و راهکارهایی را برای اصلاح طرح ضوابط صیانت از باغهای کن،که مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری است،پیشنهاد دادند.

🔻شهردار منطقه ۵ افزود: خواسته مردم کن، زیاده خواهی نیست، بلکه چنانچه با اصلاح مصوبه ، بخشی از نظر مردم و شهرداری تامین شود، نسبت به نواحی و محلات همجوار ، همچنان کم برخوردارتر خواهند بود.

🔻شریفی با تاکید بر اینکه باغات کن، به عنوان یک میراث گرانبهای ملی ،همانگونه که در طول زمان آباد مانده است ، همچنان باید توسط اهالی اصیل کن حفظ و حراست شود اذعان داشت: اعمال سیاستهای دولتی که در تضاد با منافع مردم باشد،کمکی به حفظ و حراست از این میراث نخواهد کرد.

🔻وی در پایان گفت: امید است طی جلسات آتی،اصلاح ضوابط باغات کن به نفع مردم کن صورت پذیرد و مردم فهیم کن خودشان حافظ و نگهبان این میراث باشند.