شفاف سازی و پایبندی به قانون به سبک بیمه ملت
شفاف سازی و پایبندی به قانون به سبک بیمه ملت
اقتصادوتجارت : یکی از بندهای ثابت در صورت های مالی اغلب شرکت های بورسی، ایراد حسابرس بر «عدم افشای حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره» است؛ بندی که در صورت های مالی شرکت بیمه ملت وجود ندارد!

مدت ها از ابلاغ ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می گذرد که اذعان دارد حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت ها باید در صورت های مالی افشا شود.

بر اساس این ماده که مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است، تاکید شده است که «اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و اعضای آن‌ها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت، عضویت در هیأت ‌‌مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی، حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و عضو مستقل هیات مدیره باید به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت افشا شود.»

این اقدام در راستای شفاف سازی اطلاعات و حفظ حقوق مشتریان و سهامداران باید صورت بگیرد، اما مشخص نیست چگونه و چرا، بسیاری از شرکت های به این ماده قانونی بی توجهی می کنند.

با این حال شرکت بیمه ملت در گزارش تفسیری مدیریت برای صورت های مالی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره پیشین و کنونی خود را منتشر کرده است. اقدامی که نشان می دهد نه تنها این شرکت از شفاف سازی در نحوه و میزان جبران خدمات مدیران خود واهمه ای ندارد، بلکه به قانون نیز پایبند است.