رکورد بیمه آسیا در تولید پرتفوی شرکت های بازار سرمایه در هفت ماهه امسال
رکورد بیمه آسیا در تولید پرتفوی شرکت های بازار سرمایه در هفت ماهه امسال
اقتصادوتجارت : بیمه آسیا در هفت ماهه امسال ، با ۱۹٫۳ درصد از مجموع حق بیمه تولیدی ۱۴ شرکت بیمه ای حاضر در بازار سرمایه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و رکورد تولید پرتفوی خود در هفت ماهه امسال را شکست.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، این شرکت در هفت ماهه سال ۱۴۰۰، با ۱۹٫۳ درصد از مجموع ۳۴۶ هزار و ۲۰۴ میلیون ریال حق بیمه تولیدی ۱۴ شرکت حاضر در بازار سرمایه، ۶۶ هزار و ۸۷۹ میلیون ریال حق بیمه تولید کرد و در رتبه نخست قرار گرفت.

 این در حالی است که بیمه آسیا در پرداخت خسارت، رتبه دوم را در میان شرکت های بیمه بورسی به خود اختصاص داد و با ۱۵٫۸ درصد از مجموع خسارت پرداختی توسط این ۱۴ شرکت بیمه ای در هفت ماهه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۸ هزار و ۲۲۳ میلیون ریال خسارت پرداخت کرد.

این گزارش می افزاید، میانگین فروش  در رشته پر ریسک بیمه های درمانی از کل فروش ۱۴ شرکت یادشده طی این مدت ۲۲٫۷ درصد است ولی بیمه آسیا با مدیریت صحیح ریسک، این میزان را به ۲۱ درصد رسانده است. رشته های بیمه بدنه خودرو و بیمه باربری نیز از کل فروش ۱۴ شرکت بیمه، به ترتیب ۶٫۶ درصد و ۲٫۲ سهم را به خود اختصاص داده اند در حالی که سهم این رشته ها در بیمه آسیا  به ترتیب ۱۳٫۷و ۳٫۸  درصد است که نشان می دهد این شرکت بیمه ای، سهم رشته های پرسود را در سبد پرتفوی خود به نحو شایسته ای افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، بیمه آسیا در این دوره همچنین موفق شد نسبت خسارت خود را در مقایسه با  نسبت خسارت ۵۱٫۵ درصدی کل شرکت های بورسی، ۹٫۳ درصد پایین تر آورده و به ۴۲٫۲ درصد برساند. همچنین در این مدت، میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته های بیمه ای شخص ثالث، بدنه،  مهندسی، درمان و مسئولیت در بین ۱۴ شرکت حاضر در بورس به ترتیب ۴۱، ۵۶٫۱، ۴۵٫۵، ۱۰۲٫۲ و۴۲٫۲ درصد و در بیمه آسیا این مقدار به ترتیب ۴۰٫۳، ۴۵٫۴، ۱۳، ۶۲٫۲ و ۳۱٫۵ درصد و پایین تر از متوسط نسبت خسارت کل شرکت های بیمه بورسی بوده است.

گفتنی است شرکت های بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، پاسارگاد، ملت،میهن، معلم، سامان، نوین، کوثر، دی، تجارت نو و ما ۱۴ شرکت بیمه ای حاضر در بازار سرمایه هستند. این شرکت ها نزدیک به ۶۰ درصد بازار بیمه را در اختیار دارند.