حضور شرکت بیمه دی در کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه
حضور شرکت بیمه دی در کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه
اقتصادوتجارت : شرکت بیمه دی با حضور در کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه ضمن معرفی اقدامات خود در حوزه تحول دیجیتال، برنامه های خود را در راستای اجرای سند استراتژی تحول دیجیتال خود معرفی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ این کنفرانس با حضور مدیران ارشد بانک و بیمه و باهدف هم اندیشی و تبیین دیدگاه های کارشناسان در عرصه تحول دیجیتال در محل کتابخانه ملی برگزار شد.
در این همایش شرکت بیمه دی در راستای بیمه داری نوین به تبادل اطلاعات با سایر شرکت ها و کارشناسان خبره در این حوزه در جهت پیشبرد برنامه های خود در راستای تحول دیجیتال پرداخت و تعدادی از همکاران این شرکت نیز با ارائه مقالات منتخب به بیان پیشنهاداتی کارساز در این حوزه پرداخت.