تعامل با شرکت های تعاونی تولیدی تقویت شود
تعامل با شرکت های تعاونی تولیدی تقویت شود
اقتصادوتجارت : مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر تعامل با شرکت های تعاونی تولیدی تاکید کرد.

اقتصاد وتجارت ؛ حجت اله مهدیان در گفت وگوی هفتگی خود با مدیران شعب شهرستان ها بر فعالیت مضاعف در نیمه دوم سال تاکید کرد و گفت :برای دستیابی به راهبردهای تدوین شده از سوی هیات مدیره بانک که در ابتدای سال جاری ابلاغ شده نیاز است که همکاران در سراسر کشور فعالیت خود را افزایش دهند.
وی افزود:بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای برای تقویت بخش تعاون اهداف بلندی را برای خود ترسیم کرده است.
مهدیان ادامه داد: شرکت های تعاونی و در راس آنها شرکت های تعاونی تولیدی باید در اولویت پرداخت تسهیلات قرار داشته باشند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین با تشریح اهداف اعتباری بانک در سال جاری گفت:میزان تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
مهدیان یادآور شد :شعب علاوه بر اینکه می توانند خدمات و محصولات متنوع بانک را معرفی کنند می توانند اقدام به یک تعامل مثبت و اثر گذار کنند.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون ،در راستای هم افزایی با دولت سیزدهم و در چارچوب راهبرد های بانک نیاز است که تامین اعتبار طرح های اشتغالزا در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز باید با قدرت ادامه یابد ،گفت:اقدامات و تلاش های همکاران موجب شده است که برای بیش از ۲۶ هزار طرح در سراسر کشور تامین اعتبارانجام شود.
در این گفت و گوی تلفنی سعید اسمی زاده رئیس شعبه نمین اردبیل و حسن معینی امام قیسی ،رئیس شعبه بروجن چهار محال و بختیاری به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.