بررسی تهیه برنامه ایمنی ویژه عملیات کارگاهی در پایتخت
بررسی تهیه برنامه ایمنی ویژه عملیات کارگاهی در پایتخت
اقتصادوتجارت : نشست بررسی افزایش ایمنی شهر و پیشگیری از حوادث انسان ساخت در حین عملیات کارگاهی و چگونگي اجراي ضوابط فني ايمني مصوبه شوراي عالي ترافيك با حضور نمایندگانی از شورای عالی ترافیک ، سازمان نظام مهندسی و جمعی از کارشناسان و مدیران شهری در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، بر اساس اعلام مدیر دبيرخانه سلامت، ايمني و محيط زيست(HSE) شهرداري تهران پیشتر بر اساس مصوبه یکصد و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و نیز بخشنامه الزامات اجرایی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران، موضوع ضوابط فنی ایمنی در حین عملیات کارگاهی یا همان پلان HSE با توجه به افزایش میزان تلفات ناشی از حوادث کارگاهی مطرح و بررسی شده بود. اما با توجه به تامین نشدن اهداف پیش بینی شده مصوبه شورای عالی ترافیک، این موضوع با توجه به رویکرد جدید مدیریت شهری و با هدف افزایش سطح ایمنی شهر و پیشگیری از حوادث انسان ساخت در عملیات کارگاهی و الزام ساماندهی و تصمیم گیری جدید بار دیگر بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک و الزامات HSE شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت.

در همین خصوص نمایندگان حوزه های مربوطه با حضور در نشست مشترک زمینه های تحقق تهیه برنامه HSE و ضوابط فنی حین عملیات کارگاهی را مورد بررسی قرار دادند.