بازدید معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از ناحیه ۵
بازدید معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از ناحیه ۵
شبکه اقتصادوتجارت : معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، از محدوده شهرداری ناحیه۵،بازدید کرد.

شاپور رستمی از وضعیت مسیل‌هاو نهر‌های محدوده، بازدید کرد و از نزدیک در جریان اقدام‌های انجام شده قرار گرفت.
♦️معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران را در این بازدید، فریدون حیدری شهردار منطقه۵، رباطی،معاون امور شهری و محیط زیست و رحمانی شهردار ناحیه۵،همراهی کردند.
شهردار ناحیه۵ در این‌باره گفت:با هدف پیشگیری از آبگرفتگی‌های معابر، عملیات لایروبی مسیل‌ها و نهر‌ها به صورت مستمر در حال جریان است.
♦️مهدی رحمانی افزود: پایش مستمر مسیل‌ها و نهر‌هابه منظور روان‌سازی و جلوگیری از هرگونه پیشامد احتمالی، ضروری است.
♦️او‌ گفت: مشارکت جدی شهروندان در عدم تخلیه زباله و نخاله‌های ساختمانی در نهر‌ها باعث جلوگیری از آبگرفتگی میشود.