بازدید معاون رئیس قوه قضاییه از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
بازدید معاون رئیس قوه قضاییه از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
اقتصادوتجارت : معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و جمعی از مسئولان ارشد این دستگاه ضمن بازدید از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با سامانه های به کار رفته در مرکز عملیات اضطراری این سازمان و طرح های اجرا شده در مدیریت بحران پایتخت آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، دکتر «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز به بررسی جایگاه کارگروه هشدار پرداخت و گفت: ابتدا باید دید که این کارگروه قرار است چه نقشی بر عهده بگیرد.سیاستگذار است، قرار است برنامه‌ریزی کند یا می‌خواهد کار اجرا بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به این که وضعیت کنونی به گونه‌ای است که با توجه به اولویت‌ها، بودجه مربوط به پیشگیری صرف موضوعات دیگر می‌شود ، افزود: در حوزه سیستمی نیز کار پیشگیرانه ، کاری بلند مدت است و اجرای آن نیز به هزینه کلانی نیاز دارد ، در نتیجه ما چشم خود را به روی این وجه موضوع می‌بندیم و به سراغ مصادیق می‌رویم.
وی یادآور شد: در نتیجه ما اگر بخواهیم این کارگروه عملکرد موفقی داشته باشد اول باید بدانیم که در حوزه های مختلف مشکلات ما چیست و اولویت‌بندی‌مان کدام است و در نتیجه سازمان های مختلف جایگاه خود را بر اساس آن اولویت‌ها مشخص کنند.
وی در پایان گقت: در مدیریت بحران ما باید ریسک‌پذیر بوده و جسارت داشته باشیم.
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور نیز در این بازدید به نقش دادستانی در مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: برای ایجاد هماهعنگی در دادستانی های سراسر کشور ظرفیت لازم وجود دارد. با این حال خواسته ها هنگام فعال سازی این ظرفیت باید مشخص باشد.
وی با بیان نقش راهبری اجرایی سازمان مدیریت بحران از آمادگی دادستانی برای کمک و پشتیبانی حقو.قی در زمان وقوع بحران خبر داد.
در این بازدید دکتر علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز ضمن تشریح نحوه فعالیت سامانه های به کار رفته در مرکز عملیات اضطراری سازمان گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در بخش های پیشگیری، آمادگی و بازتوانی سازمان ارائه داد.