بازدید مدیر عامل پست بانک ایران از شعبه سردشت و باجه های بانکی بیوران سفلی و زوران استان آذربایجان غربی
بازدید مدیر عامل پست بانک ایران از شعبه سردشت و باجه های بانکی بیوران سفلی و زوران استان آذربایجان غربی
اقتصادوتجارت : دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران روز شنبه ۱۵ مرداد ماه جاری از شعبه سردشت و باجه های بانکی بیوران سفلی و زوران مدیریت شعب استان آذربایجان غربی بازید کرد.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ، دکتر شیری در بازدید از شعبه سردشت ، ضمن گفتگو با رییس و کارکنان شعبه، به بررسی نحوه و فرایند ارائه خدمات به مشتریان ، برخی از پرونده های تسهیلاتی و مشکلات شعبه پرداخت.
در ادامه مدیر عامل پست بانک ایران از باجه های بانکی روستایی بیوران سفلی و زوران در منطقه صفر مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق نیز بازدید و ضمن بررسی وضعیت خدمات دهی باجه های مذکور، از عملکرد آنها تقدیر کرد.
دکتر شیری در این بازدید با ارتباط نزدیک و چهره به چهره با مشتریان باجه ها ، از کیفیت خدمات ارائه شده به آنها جویا شد‌.