بازدید برخط پنل تخصصی شبکه فروش، تحول کسب و کار و رونق اقتصادی به ریاست مدیرعامل بیمه رازی رکورد شکنی کرد
بازدید برخط پنل تخصصی شبکه فروش، تحول کسب و کار و رونق اقتصادی به ریاست مدیرعامل بیمه رازی رکورد شکنی کرد
اقتصادوتجارت : بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه به مناسبت روز بیمه ۱۳ آذر در حالی برگزار شد که بیشترین میزان بازدید برخط هشت پنل تخصصی این همایش به پنل تخصصی شبکه فروش، تحول کسب و کار و رونق اقتصادی اختصاص یافت.

این پنل تخصصی به ریاست دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی برگزار و از سوی شبکه فروش با استقبال قابل توجهی همراه شد.
پنل تخصصی شبکه فروش، تحول کسب و کار و رونق اقتصادی، به صورت برخط میزبان بیش از ۴ هزار نفر بود که شبکه فروش و علاقمندان به این مبحث از طریق صفحات اینستاگرام بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، پژوهشکده بیمه، بیمه رازی و پایگاه‌های خبری پرمخاطبی همچون رصد بیمه و فرکانس بیمه این پنل را دنبال کردند.

بازدید برخط پنل تخصصی شبکه فروش، تحول کسب و کار و رونق اقتصادی به ریاست مدیرعامل بیمه رازی رکورد شکنی کرد

بازدید برخط در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه توسط پنل تخصصی شبکه فروش، تحول کسب و کار و رونق اقتصادی به ریاست مدیرعامل بیمه رازی رکورد شکنی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه به مناسبت روز بیمه ۱۳ آذر در حالی برگزار شد که بیشترین میزان بازدید برخط هشت پنل تخصصی این همایش به پنل تخصصی شبکه فروش، تحول کسب و کار و رونق اقتصادی اختصاص یافت.
این پنل تخصصی به ریاست دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی برگزار و از سوی شبکه فروش با استقبال قابل توجهی همراه شد.
پنل تخصصی شبکه فروش، تحول کسب و کار و رونق اقتصادی، به صورت برخط میزبان بیش از ۴ هزار نفر بود که شبکه فروش و علاقمندان به این مبحث از طریق صفحات اینستاگرام بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، پژوهشکده بیمه، بیمه رازی و پایگاه‌های خبری پرمخاطبی همچون رصد بیمه و فرکانس بیمه این پنل را دنبال کردند