اولین کارگاه آشنایی با مفاهیم پتروشیمی با حضور پررنگ اهالی رسانه در ایلام
اولین کارگاه آشنایی با مفاهیم پتروشیمی با حضور پررنگ اهالی رسانه در ایلام
اقتصادوتجارت : امروز بیش از صد نفر از اهالی رسانه‌های ایلام در اولین کارگاه آشنایی با مفاهیم پتروشیمی شرکت کردند و کاربردهای این صنعت در اقتصاد پایدار، نقاط قوت و ضعف در این صنعت، افق دید و آینده پتروشیمی و نقش آن بر جوامع و اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی پتروشیمی ایلام، در این کارگاه کارشناسان و صاحبنظران صنعت نفت و پتروشیمی و روزنامه‌نگاران تخصصی حوزه نفت کشورمان، در سالن اجتماعات هتل زاگرس به بیان مفاهیم اصلی پتروشیمی پرداختند، که با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد.

گفتنی است، پتروشیمی ایلام در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و ارتباط متقابل با اصحاب رسانه برگزاری کارگاه‌های دیگر برای اهالی رسانه را در دستور کار دارد.