انتصاب معاون اجرایی شرکت بیمه آسماری
انتصاب معاون اجرایی شرکت بیمه آسماری
اقتصادوتجارت : مدیرعامل شرکت بیمه آسماری، معاون اجرایی این شرکت را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری،” لطف اله نکویی” مدیرعامل شرکت بیمه آسماری طی حکمی، «مصطفی نیکوگفتار» را به عنوان معاونت اجرایی این شرکت منصوب کرد.

نیکوگفتار با مدرک دکترای مدیریت بازرگانی پیشتر به عنوان مدیر تحقیق، توسعه و برنامه ریزی و مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت های بیمه دی، آرمان، حکمت و آسماری فعالیت نموده است.