افزایش سرمایه شرکت «بیمه حافظ» تا سقف ۳ هزار میلیارد ریال
افزایش سرمایه شرکت «بیمه حافظ» تا سقف ۳ هزار میلیارد ریال
اقتصادوتجارت : مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه حافظ با حضور بیش از 53 درصد سهامداران، نمایندگان سازمان بورس، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابرس مستقل و اعضای هیات‌ مدیره بیمه حافظ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت با حضور بیش از ۵۳ درصد سهامداران، نمایندگان سازمان بورس، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابرس مستقل و اعضای هیات‌مدیره شرکت بیمه‌ حافظ برگزار شد و افزایش سرمایه تا سقف یک هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مرحله اول و تا سقف ۳ هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی در مرحله دوم با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
در این مجمع، پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه، تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه توسط سهامداران صورت پذیرفت و به تصویب رسید.
یادآوری می شود، این افزایش سرمایه در راستای هدف شرکت جهت کسب مجوز فعالیت در سرزمین اصلی و اصلاح ساختار مالی شرکت صورت پذیرفت.
لازم به ذکر است، توانگری شرکت بیمه حافظ طی ۲ سال اخیر توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سطح یک قرار گرفته است که نشان از توانایی مالی شرکت دارد. از این رو، با افزایش سرمایه مصوب شده در مجمع فوق العاده بیمه حافظ سهم نگهداری شرکت افزایش خواهد یافت.