افزایش سرمایه بیمه “ما” به تصویب رسید
افزایش سرمایه بیمه “ما” به تصویب رسید
اقتصادوتجارت : مجمع عمومی فوق العاده بیمه “ما” به منظور افزایش سرمایه برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به منظور بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، روز دوشنبه ۵ دی ماه برگزار شد .

بر اساس این گزارش ، این مجمع با حضور دکتر کاردگر مدیر عامل بیمه “ما”، حمید نیک بین به عنوان ریاست مجمع ، مهدی وهاب پور و محمدعلی صدفی رودسری به عنوان ناظران مجمع ، محسن علی میرزایی به عنوان منشی جلسه ، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار ، نماینده بیمه مرکزی ج .ا.ا ، اعضای هیات مدیره و دیگر سهامداران برگزار شد.

در ابتدا نیک بین رئیس مجمع، ضمن خیر مقدم به سهامداران عزیز ، حضور بیش از ۸۷ درصد از سهامداران را تایید و رسمیت جلسه را اعلام کرد.

در ادامه وثوق معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه “ما” به شرح گزارشی از عملکرد و دستاوردهای شرکت در سال ۱۴۰۱ پرداخت و خاطرنشان کرد: شرکت بیمه “ما” (سهامی عام) افزایش ۶۰ درصدی سرمایه خود را برای توسعه فعالیت های اتکایی و به تبع آن تقویت درآمدهای ناشی از حق بیمه های آتی بکار خواهد برد تا به این ترتیب ضمن برخورداری از مزایای این افزایش سرمایه از محل سودانباشته و اندوخته سرمایه ای در ترازنامه، کفایت سرمایه خود را برای فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی فراهم و توسعه دهد.

این گزارش می افزاید: پس از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه ارائه شده و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و بحث و بررسی سوالات مطرح شده از سوی سهامداران، افزایش ۶۰ درصدی سرمایه شرکت از ۵ هزار میلیارد ریال به ۸ هزار میلیارد ریال و از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه به تصویب مجمع رسید.