استفاده از ظرفیت های بوستان ولایت برای اشتغال و مهارت آموزی کوتاه قامتان
استفاده از ظرفیت های بوستان ولایت برای اشتغال و مهارت آموزی کوتاه قامتان
اقتصادوتجارت : جلسه هم اندیشی شهر کوتاه قامتان با حضور شهردار منطقه۱۹، چند تن از اعضای انجمن کوتاه قامتان و معاونین شهردار این منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، در این جلسه مهدی هدایت شهردار منطقه ضمن ابراز خرسندی از حضور و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی اعضای کوتاه قامتان در سطح شهر افزود: گروهی از هم وطنان ما گرد هم جمع شده اند تا برای زندگی بهتر تلاش کنند و مانند بسیاری از مردم توانایی‌شان برای موفقیت در زندگی را بکار گیرند.
او ادامه داد: با توجه به استعدادها و توانمندی های کوتاه قامتان در راستای جلب مشارکت و توسعه فعالیت های اجتماعی این عزیزان، ضمن احصاء ظرفیت های موجود بویژه در بوستان بزرگ ولایت خدماتی برای توسعه اشتغال و مهارت آموزي با حمايتهاي ديگر نهادها انجام خواهد شد.
حمید ابراهیمی پایه گذار و موسس انجمن کوتاه قامتان نیز طی این نشست ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه خواستار مسئولیت پذیری اجتماعی هر چه بیشتر مدیران شهری نسبت به این اقشار با احقاق حقوق شهروندی، مناسب سازی معابر شهری ،ارائه خدمات شهری در اماکن عمومی ویژه این افراد و حمایت از کسب و کار و کار آفرینی آنها شد.