آموزش مراکز بیمارستانی در راستای خدمات ناباروری
آموزش مراکز بیمارستانی در راستای خدمات ناباروری
اقتصادوتجارت : سیده مریم حسینی سرپرست اداره کل بیمه سلامت از تخصیص اعتبار پوشش درمان خدمات ناباروری خبر داد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی، حسینی درباره تغییرات اعتبار پوشش درمان خدمات ناباروری گفت: در سال جاری علاوه برتعرفه دولتی‌، تعرفه مراکز عمومی نیز تحت پوشش قرار گرفته است و همچنین قرارداد با مراکز غیردولتی نیز اضافه شده است. بر همین اساس پیکربندی بیمارستان‌ها توسط اداره نظارت انجام شده و آموزش این مراکز نیز در دستور کار اداره اسناد سرپایی قرار گرفته است تا بتوانیم در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور گام برداریم.

سرپرست اداره‌کل بیمه سلامت استان تهران در ادامه افزود: اعتبار اختصاص داده شده نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰۰% رشد داشته و تمام اقدامات درراستای سیاست‌های جمعیتی کشور، رشد جمعیت، دسترسی عادلانه، کاهش پرداخت از جیب مردم قرار گرفته است. امیدواریم با اختصاص اعتبار سال جاری به این هدف تا حدود زیادی دست پیدا کنیم.

حسینی در پایان اشاره کرد: سهم سازمان از تعرفه دولتی و مراکز عمومی پوشش بیمه‌ای این خدمات ۹۰% است که علاوه بر هزینه گلوبال بسته خدمتی، هزینه لوازم مصرفی پزشکی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد.