آموزش بیمه های مسوولیت برای شبکه فروش سرپرستی منطقه یک
آموزش بیمه های مسوولیت برای شبکه فروش سرپرستی منطقه یک
اقتصادوتجارت :جلسه آموزشی بیمه‌های مسولیت برای شفاف سازی آیین نامه ۹۸ با حضور حداکثری نمایندگان و شبکه فروش استان تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بیمه دانا،این جلسه آموزشی با حضور مدیر بیمه‌های مسوولیت و همکاران اداره صدور و فروش بیمه های مسوولیت در سالن مرحوم فرهندی تهران در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ دی ماه سال جاری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه حسینی مدیر بیمه های مسئولیت در خصوص برنامه‌های اجرایی و در دست اقدام و سیاست های آتی این مدیریت توضیحاتی ارائه کرد .

سپس رئیس اداره صدور بیمه‌های مسوولیت کارفرما درقبال کارکنان در خصوص تغییرات اعمال شده بر اساس آئین نامه ۹۸ شورای عالی بیمه و طرح تحول ارائه شده توسط مدیریت موصوف به منظور ارتقاء فروش و صدور توضیحاتی ارائه کرد .

در ادامه جلسه معاون اداره صدور بیمه‌های مسوولیت کارفرما درقبال کارکنان در خصوص چگونگی تحت پوشش قراردادن ریسک های ناشی از حذف کلوزهای بیمه نامه مسوولیت توسط بیمه مرکزی توضیحات کاملی ارائه داد .

در پایان نشست در خصوص سوالات و مکاتبات پر تکرار شعب و شبکه فروش در خصوص آئین نامه ۹۸ و چالش های ایجاد شده توضیحات لازم ارائه شد