۸۹ درصد  از مراکز اداری منطقه ۲ به طرح کاپ پیوستند
۸۹ درصد  از مراکز اداری منطقه ۲ به طرح کاپ پیوستند
شبکه اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2  از پیوستن 89 درصد مراکز اداری واقع در منطقه دو  به طرح کاپ خبرداد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲،علی اکبر کریمی پور،معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با بیان اینکه برنامه های فرهنگی جهت مشارکت شهروندان در اجرای طرح کاپ در منطقه ۲ آجرا می شود افزود: با هدف تحقق برنامه های مدیریت شهری در زمینه اجرای طرح کاپ، با انعقاد تفاهم نامه ،۸۹ درصد از مراکز اداری فعال در منطقه به طرح کاپ پیوستند.
وی افزود: پس از انعقاد تفام نامه مشترک جهت همکاری دراجرای طرح کاپ ،مخازن ۳ گانه طرح کاپ در ۱۰ساختمان از جمله بیمارستان میلاد، ساختمان وزارت بهداست و درمان و علوم پزشکی و….. جانمایی شده است
معاون شهردار منطقه ۲  درادامه به مشارکت ۹۳ مجتمع مسکونی بالای ۸۰ واحد در اجرای طرح کاپ اشاره کرد و گفت: به منظور اجرای این طرح، فعالیت آموزش به شهروندان با موضوع بازیافت و نحوه تفکیک پسماند به ساکنان مجتمع با رعایت اصول بهداشتی  با همکاری نواحی ۹ گانه  در حال اجرا است.
وی افزود: با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند، امکان ارائه خدمات جمع آوری پسماند هوشمند توسط استارت آپ ها فراهم شده است که درهمین راستا اطلاع رسانی محیطی  جهت مشارکت شهروندان   صورت گرفته است.