۵ واحد دیگر خرید و فروش خودرو در خیابان شکوفه تعطیل شدند
۵ واحد دیگر خرید و فروش خودرو در خیابان شکوفه تعطیل شدند
اقتصادوتجارت : 5 واحد دیگر خرید و فروش خودرو در خیابان شکوفه منطقه 19 به دلیل ایجاد سد معبر و پس از عدم بی توجهی به اخطارها تعطیل شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، مهدی هدایت شهردار منطقه با بیان اینکه ساماندهی مشاغل مزاحم در مرحله نخست با صدور رأی اخطار در سه مرحله انجام می شود افزود: درصورتیکه صاحبان این مشاغل اقدامی درخصوص رفع سد معبر و مزاحمت انجام ندهند، نسبت به تعطیلی آن ها براساس بند ۲۰ اقدام می شود.
در همین راستا ضمن تعطیلی ۵ واحد خرید و فروش خودرو در خیابان شکوفه، ۴ واحد خرید و فروش خودرو در این معبر که در پی صدوررأی بند ۲۰ تعطیل شده و مالکان آن ها اقدام به فک پلمپ غیرقانونی کرده بودند مورد پیگیری حقوقی قرار گرفتند.
به گفته او در ادامه فعالیت جمع آوری واحدهای غیر مجاز بازیافت پسماند در خیابان خلازیر نیز ۲ واحد غیر مجاز دیگر شناسایی شدند. همچنین در راستای برخورد قانونی با مشاغلی که نکات ایمنی و تمهیدات آتش نشانی را رعایت نمی کنند، برای یک واحد صنفی فعال در زمینه پرکردن گازمایع در شهرک شریعتی و واحد تولیدی مبل درناحیه۱ تشکیل پرونده انجام شد.
شهردار منطقه در ادامه به تشريح بخشی از اقدامات انجام شده در راستاي نگهداشت شهر و حفظ محيط زيست از آلودگي حيوانات مضر شهري پرداخت و بيان كرد: در همين راستا طي طرح هاي اجرا شده برای كنترل جمعيت موش ها،۴۹۳مورد منافذ فعال و غير فعال شناسايي و طعمه گذاري شد.
علاوه براين ۶۰ دريچه يكطرفه نصب ،۷۵ مورد انسداد و اطلاع رساني لازم نيز به شهروندان درقالب توزيع بيش از ۳۰۰ بروشور آموزشي صورت گرفت.
ضمن اینکه طی گشت زنی های انجام شده و در پاسخ به پیام های ۱۳۷ شهروندان، ۷۴ قلاده سگ ولگرد زنده گیری شد.