۴۹ هزار نفر از تماشاگران مسابقه استقلال و نفت مسجد سلیمان از مترو استفاده کردند
۴۹ هزار نفر از تماشاگران مسابقه استقلال و نفت مسجد سلیمان از مترو استفاده کردند
اقتصادوتجارت : مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروي تهران از جابجایی 49 هزار نفری تماشاگران مسابقه فوتبال استقلال و مسجد سليمان در مجموع رفت و برگشت با ناوگان متروي تهران و حومه خبر داد.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروی تهران و حومه، احسان حامدمقدم درباره میزان جابجایی مسافر توسط شبکه متروی تهران و حومه در اين مسابقه گفت: در ساعات قبل از شروع بازی ۲۵ هزار نفر با مترو به مجموعه ورزشگاه آزادی انتقال داده شدند و بعد از پایان این مسابقه نيز ۲۴ هزار نفر از تماشاگران از طریق این ناوگان به مبادی اولیه خود منتقل شدند.
حامدمقدم افزود: در پایان بازی به منظور رفاه بیشتر تماشاگران و مسافران و با توجه به ازدحام جمعيت در خط یک و دو مترو ۴ رام قطار ، در خط ۴ تعداد۳ رام قطار و در خط ۵ مترو با توجه به برنامه ریزی ویژه ای که انجام شده بود تعداد ۸ رام قطار فوق العاده اعزام شد.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع رفت و برگشت در خطوط یک،دو،چهار و پنج ۱۹ حرکت بیشتر از روزهای قبل انجام شد.