واگذاری سهام استقلال وپرسپولیس به طلبکاران؟
واگذاری سهام استقلال وپرسپولیس به طلبکاران؟
شبکه اقتصادوتجارت : معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: طلبکاران باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در اولویت واگذاری سهام این دو باشگاه در راستای خصوصی‌سازی قرار ندارند.

به گزارش امیر حسین رودگر- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت معاون شرکت‌ها و قیمت گذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به موضوع در اولویت بودن طلبکاران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در صف خصوصی‌سازی این دو باشگاه گفت: چنین چیزی نیست و هر کسی می‌تواند در خرید سهام شرکت کند.

ابوالقاسم شمسی جامخانه با اشاره به این که کارگروهی که در سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شده است، اهلیت فنی و مالی اشخاص را بررسی می‌کند و کاری ندارد که آن شخص از باشگاه طلبکار است یا نه، افزود: این سازمان برای بحث سهام کنترلی و مدیریتی بر اساس دستورالعمل مصوب شده، اهلیت فنی و مالی را بررسی می‌کند و چه طرف بدهکار باشد و چه طلبکار مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین، همه می‌توانند در واگذاری شرکت کنند، اما بر اساس دستورالعمل ذکر شده بررسی خواهند شد که چه افردی از لحاظ فنی و مالی می‌توانند در واگذاری حضور داشته باشند.

و همچنین در خصوص این که آیا شرکت‌های تعاونی در اولویت‌های اصلی برای خرید سهام این دو باشگاه هستند یا نه؟ تصریح کرد: فارغ از استقلال و پرسپولیس، از ورود شرکت‌های تعاونی برای خرید سهام استقبال می‌‌کنیم و می‌توانند سهام بگیرند، اما قانون برای آنها اولویتی قرار نداده است.