انتصاب سرپرست صنایع بسته‌بندی پگاه
انتصاب سرپرست صنایع بسته‌بندی پگاه
شبکه اقتصادوتجارت : حمید رضا سمیعی، سرپرست شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه، شد.

 گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، طی حکمی، از سوی عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران، حمیدرضا سمیعی، به‌عنوان سرپرست شرکت صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های شیری پگاه، معرفی شد.

عبداله‌قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران، با اشاره به پتانسیل‌های شرکت صنایع بسته بندی پگاه، به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ظروف لبنی در کشور تاکیدکرد: با حضور سرمایه‌های انسانی و تلاش همکاران دراین شرکت، انتظار می رود، تا صنایع بسته بندی در صدر شرکت‌های تابعه صنایع شیر ایران، قرار گیرد.
حمیدرضا سمیعی سرپرست شرکت صنایع بسته بندی نیز، تولید محصولات جدید و توسعه بازارهای داخلی را از برنامه‌های پیش‌روی شرکت برشمرد.
در این مراسم، که اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت صنایع بسته‌بندی حضور داشتند، از زحمات علیرضا دمیرچی مدیرعامل سابق شرکت نیز قدردانی شد.