اقتصادوتجارت : بنابر اعلام ؛ مدیر کل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، در اسفندماه سال 1400 ، بیش از 7 هزار و 32 ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری توسط بازرسان سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها مورد بازرسی قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ پرویز فرجی با اشاره به وضعیت نظارتهای صورت گرفته در حوزه حمل و نقل در اسفندماه سال گذشته ، اظهار داشت : در همین مدت در بخش برون شهری ۱۰۴ فقره پرونده به ارزش ۹۰۹ میلیون ریال و در بخش درون شهری ۱۶۰ مورد پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۱هزار میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استانها ارسال گردیده است.
این در حالیست که طی سال گذشته (از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰)، تعداد ۵۳ هزار و ۳۷۱ مورد بازرسی در حمل و نقل برون و درون شهری صورت گرفته که منتج به تشکیل یک هزار و ۶۰۴ فقره پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۱۴ هزار میلیون ریال شده است.
مدیر کل بازرسی خدمات سازمان حمایت در این خصوص متذکر شد : بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت در سراسر کشور نحوه فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری مسافر و بار را رصد کرده و در صورت اثبات تخلف از سوی شرکت های مذکور با آنان طبق موازین قانونی برخورد خواهند کرد.
این مقام مسئول ؛ ضمن تاکید بر نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری کالا و مسافر ، از بازرسان خواست ، با پیگیری و رسیدگی دقیق به گزارشها و شکایت های مردمی ، شاکیان را نسبت به برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی مطمئن سازند .ضمناً از مردم تقاضا کرد با انعکاس هرگونه سوء استفاده های احتمالی در این زمینه از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ و یا مراجعه حضوری به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانها ، بازرسان را دراین نظارتها یاری نمایند.