💠 آیین آغاز اهدای شش هزار کلاه ایمنی در تهران همزمان با مراکز استان‌های کشور برگزار شد
💠 آیین آغاز اهدای شش هزار کلاه ایمنی در تهران همزمان با مراکز استان‌های کشور برگزار شد
اقتصادوتجارت : به مناسبت هفته بیمه، صندوق تامین خسارت های بدنی آیین آغاز اهدای ۶هزار کلاه ایمنی در تهران همزمان با مراکز استان‌های کشور برگزار کرد.

به مناسبت هفته بیمه، صندوق تامین خسارت های بدنی آیین آغاز اهدای ۶هزار کلاه ایمنی در تهران همزمان با مراکز استان‌های کشور برگزار کرد.

🔹زنگ بیمه هم توسط تعدادی از دانش آموزان نواخته شد.

🔸 بیمه، شرط عقل است

صندوق تامین؛ نهاد ارزش آفرین