‍ رعایت دقیق دستورالعمل های ستاد ملی کرونا در شرکت ساماندهی
‍ رعایت دقیق دستورالعمل های ستاد ملی کرونا در شرکت ساماندهی
شبکه اقتصادوتجارت : عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از رعایت دقیق دستورالعمل های ستاد ملی کرونا در روزبازارها خبر داد.

گزارش شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، سید علی مفاخریان با اشاره به شرایط حاد شیوع کرونا، اظهار کرد: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، برای کنترل فضاهای جمعی تمام دستور العمل های ستاد ملی کرونا را در حوزه پرسنلی و شهروندی اجرا کرده و طبق بخشنامه معاونت منابع انسانی شهرداری تهران حضور پرسنل این شرکت در ساعت های اداری را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.
وی ادامه داد: بازار روزهای فعال در سطح شهر تهران بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا تعطیل شده و تاثیر فعالیت سایر مراکز خدماتی از جمله بازارها و مراکز ارائه خدمات خودرویی نیز با توجه به بخشنامه ستاد استعلام شده است؛ چنانچه این مراکز مشمول تعطیلی قرار بگیرند.از این هفته این محدودیت اعمال خواهد شد و دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، ضمن در خواست از شهروندان برای رعایت دستورالعمل ها و عدم مراجعه به روز بازارها و اماکنی با نشانه های حضور دسته جمعی مردم، گفت: برخی از بازارها می تواند محلی برای انتقال ویروس کرونا باشد بنابراین با وجود تحمیل ضرر های اقتصادی به شهرداری و افراد شاغل در این بازارها، مجبوریم برای ایجاد شرایط ایمن‌تر برای سلامت شهروندان، اقدام به تعطیلی این مراکز کنیم .
مفاخریان به عملکرد سامان بازار برای احراز هویت دستفروشان اشاره کرد و افزود: امیدواریم در ایام تعطیلی این بازارها با توجه به شناسایی دستفروشان پایتخت، کمک هزینه های معیشیتی مجددا به این افراد تعلق بگیرد و سامان بازار بتواند نقش موثری در سیستم توزیع مزایا ایفا کند.