۹۲هزار مترمربع از زمین های شهرک آزادگان به شهرداری تهران تحویل داده شد
۹۲هزار مترمربع از زمین های شهرک آزادگان به شهرداری تهران تحویل داده شد
اقتصادوتجارت :شهردار منطقه یک گفت: ۹۲ هزار متر مربع از زمین های شهرک آزادگان (صدف) در دارآباد با هدف حفظ و صیانت از اموال عمومی به شهرداری تهران تحویل داده شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حمید رضا حاجوی اعلام کرد: در راستای اجرای تدابیر شهردار تهران مبنی بر صیانت و حفظ اموال عمومی شهر طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج مقرر شد تعاونی مسکن آزادگان نسبت به واگذاری و انتقال قطعی چند قطعه زمین به شهرداری منطقه یک اقدام نماید.

او افزود: با پی گیری های انجام شده تعاونی مذکور نسبت به انتقال قطعی و مشاعی اسناد مالکیت ۵ قطعه زمین به متراژ ۹۲ هزار متر مربع به شهرداری تهران در ازای توسعه سرانه های فضای سبز، گردشگری، آموزشی و… اقدام نمود.