۶۵۱میلیون گواهی سپرده کالا در بورس کالا دست به دست شد
۶۵۱میلیون گواهی سپرده کالا در بورس کالا دست به دست شد
اقتصادوتجارت : بازار گواهی سپرده در آذر امسال و دست به دست شدن نزدیک ۷۶.۷ میلیون گواهی سپرده کالایی به ارزش ۴.۵ همت را ثبت کرد. در مجموع از ابتدای فروردین تا پایان آذر، ۶۵۱ میلیون گواهی سپرده به ارزش نزدیک ۱۹.۴ همت در بورس کالا میان معامله گران دست به دست شد. در ۹ ماه نخست سال گذشته، بیش از ۱۳۶ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۶۱ گواهی سپرده کالایی به ارزش نزدیک ۶.۳ همت دست به دست شد. بررسی‌ها در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ حجم، افزایش ۳۷۶ درصدی و از لحاظ ارزش، افزایش ۳۰۸ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش کالاخبر ، حجم عاملات ماهانه بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در آذر سال ۱۴۰۱ به ۷۶ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۸۷۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بر پایه دارایی های سکه طلا، زعفران، شیشه، سیمان، برنج، زیره سبز و نخود به ارزش نزدیک ۴ هزار و ۵۲۶ میلیارد و ۳۷۱ میلیون تومان رسید.

در معاملات ماهانه، عنوان برتر معاملات به لحاظ حجم به سیمان و به لحاظ ارزش به سکه طلا تعلق گرفت. به عبارت دیگر، ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار گواهی سپرده سیمان در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ۲۲.۵ میلیارد تومان به لحاظ حجم صدرنشین شد اما از نظر ارزش معاملات در جایگاه چهارم و پس از سکه، زعفران و شیشه ایستاد. این دارایی به ترتیب ۳۸ درصد از حجم کل معاملات این ماه را به ثبت رساند.

بعد از سیمان، زعفران به لحاظ حجمی با جا به جایی ۲۵ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۶۱ گواهی سپرده و کسب سهم ۳۴ درصدی از حجم کل معاملات، در جایگاه دوم قرار گرفت و ارزش معاملات این دارایی به بیش از ۸۴۹ میلیارد تومان رسید. سهم زعفران از ارزش معاملات ۱۹ درصد بوده و این دارایی به لحاظ ارزش در جایگاه دوم و پس از سکه طلا قرار گرفت.

۱۸ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۷۰۰ گواهی سپرده سکه طلا نیز به ارزش نزدیک ۳.۳۵ همت (هزار میلیارد تومان) مورد معامله قرار گرفت و دارایی پایه مذکور در نهمین ماه از سال جاری از نظر حجم رتبه سوم و از نظر ارزش رتبه اول معاملات را کسب کند. این دارایی پایه ۲۴ درصد از حجم معاملات و ۷۴ درصد از ارزش معاملات را در آذر از آن خود کرده بود.

ارزش معامله ۳ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۴۴ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۲۹۷ میلیارد تومان فراتر رفت. همانگونه که ذکر شد این دارایی از نظر ارزش معاملات با کسب سهم ۷ درصدی جایگاه سوم را از آن خود کرد.

در ماه مورد بررسی در نماد معاملاتی برنج نیز ۶۹ هزار و ۵۹۳ گواهی سپرده میان معامله گران دست به دست شد و ارزش نزدیک ۵.۲ میلیارد تومان را در پی داشت.

در نماد معاملات زیره سبز نیز در مجموع ۳۴۲ ورقه بهادار مبتنی بر کالا دست به دست شد و ارزش بیش از ۳۹.۳ میلیون تومان را رقم زد.

در آذر ۱۴۰۱ و بر پایه دارایی نخود نیز در مجموع ۳۹ گواهی سپرده معامله شد و ارزش نزدیک ۱.۴ میلیون تومانی را به ثبت رساند.

آمارها همچنین گویای آن است که در مجموع ۹ ماهه نخست امسال ۶۵۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۷۰۱ گواهی سپرده کالایی به ارزش نزدیک ۱۹ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد. در ۹ ماه نخست سال گذشته، ۱۳۶ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۱۶۱ گواهی سپرده کالایی به ارزش بیش از ۶ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان دست به دست شده بود. بررسی‌ها در ۹ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ حجم، افزایش ۳۷۶ درصدی و از لحاظ ارزش، افزایش ۳۰۸ درصدی را نشان می دهد.