۱۴۰۰تا ۱۴۰۱ فرزندان ایران مهمان شهرداری تهران
۱۴۰۰تا ۱۴۰۱ فرزندان ایران مهمان شهرداری تهران
اقتصادوتجارت : کودکان کار در آخرین روز سال ۱۴۰۰ و همزمان با تحویل سال در برنامه ای ویژه که به همت شهرداری تهران برگزار شد، آغاز قرن جدید را جشن گرفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در این ویژه برنامه که بیش از شش ساعت به طول انجامید علیرضا زاکانی شهردار تهران به همراه محمدامین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران ، سروری عضو شورای شهر،احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه،خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران و سمانه زمانی مدیر بهزیستی استان تهران حضور داشتند.

برای کودکان برنامه‌هایی همچون برگزاری جنگ کودک در سالن نمایشگاهی برج میلاد، بازی‌های هیجانی و میدانی در محوطه برج، برپایی بازی‌های خانواده محور، نور افشانی در زمان سال تحویل از دیگر اقدامات شهرداری برای کودکان در این روز بود.

یکی از برنامه های خاص این روز اجرای گروه‌های موسیقی بادی تهران مانند گیلکی ، ترکی اختصاص پیدا کرده بود.

گفتنی است این برنامه با مشارکت سازمان بهزیستی استان تهران برگزار گردیده