۲ هزار اصله درخت در پتروشیمی لردگان کاشته شد
۲ هزار اصله درخت در پتروشیمی لردگان کاشته شد
اقتصادوتجارت : در مراسم روز درختکاری، بیش از ۲ هزار اصله نهال در پتروشیمی لردگان کاشته شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی لردگان، به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، با برنامه‌ریزی واحد منابع انسانی و امور HSE و مشارکت مدیریت و کارکنان رسمی و پیمانکار مجتمع بیش از اصله نهال در بوستان شرکت کاشته شد.
این برنامه سومین گام از مشارکت پتروشیمی لردگان در پویش ملی «ایران سرسبز، هر ایرانی یک درخت» بوده است.
در این پویش پتروشیمی لردگان با کاشت بیش از ده هزار بذر بلوط در بوستان شرکت و کوهستان اطراف و همچنین دو هزار اصله درخت در بوستان شرکت گام بلندی در توسعه‌ فضای سبز مجتمع برداشت و میزان فضای سبز شرکت را به بیش از ۲۱ هکتار افزایش داد.