۱۱ معدن استان خراسان جنوبی در آستانه اکتشاف یا سرمایه گذاری
۱۱ معدن استان خراسان جنوبی در آستانه اکتشاف یا سرمایه گذاری
اقتصادوتجارت : علیرضا جلالیان : از جمله طرح های اکتشافی خراسان جنوبی، معدن تارگت ۱ هیرِد است که تاکنون حدود ۱۰ هزار متر مربع اکتشاف شده و ۱۵ هزار متر مربع دیگر اکتشاف خواهد شد. همچنین میزان ذخیره قطعی اکتشاف شده در تارگت ۳ این معدن تاکنون، بیش از ۵ میلیون تن ماده معدنی است.

علیرضا جلالیان با بیان این مطلب که طرح سرب و روی مَلوند نیز دارای پروانه بهره برداری می باشد و اکنون ماده معدنی از آن استخراج می شود. همچنین، سرمایه گذار آن در مرحله دریافت مجوز زیست محیطی است تا در آینده نزدیک، برای احداث واحد فرآوری اقدام کند.
مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح های اکتشافی دیگر این استان اظهار داشت: کار اکتشاف طرح طلای خونیک نیز به پایان رسیده و دارای پروانه بهره برداری است.
به گفته وی، در هفته جاری، برنده مناقصه سرمایه گذار برای استخراج و احداث واحد فرآوری اعلام می شود.
جلالیان ادامه داد: در معدن آهن حنار نیز عملیات باطله برداری توسط پیمانکار در حال انجام می باشد که تاکنون حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب باطله برداری انجام و در دستور کار واگذاری به بخش خصوصی در آینده نزدیک است.
صدور ۶ فقره پروانه اکتشاف در حوزه پلی متال
مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی همچنین از صدور پروانه بهره برداری برای معدن آهن بیشه خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، طرح احداث واحد فرآوری این معدن نیز به مناقصه گذاشته می شود.
به گفته جلالیان در مجموع تاکنون برای ۵ معدن تحت مدیریت این مجتمع پروانه بهره برداری اخذ شده است.
جلالیان با اشاره به صدور ۶ فقره پروانه اکتشاف در حوزه پلی متال اذعان کرد: محدوده آهن درُح، پلی متال کودکان و پلی متال کودکان آبگرم، شمال هیرد و جنوب بیشه و سرب و روی ازبکوه از جمله این معادن می باشد.
وی ادامه داد: کار اکتشافی معدن متروکه سرب و روی آزبکوه به عنوان یکی دیگر از طرح های اکتشافی یاد شده، به پایان رسیده و در مرحله دریافت گواهی کشف و پروانه بهره برداری است.