پیام تبریک دکتر مجید قلی پور به مناسبت عید سعید فطر
پیام تبریک دکتر مجید قلی پور به مناسبت عید سعید فطر
اقتصادوتجارت : پیام تبریک دکتر مجید قلی پور به مناسبت عید سعید فطر منتشر شد.

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت /صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

خداوند را شاکریم که بار دیگر در سایه عنایاتش و در پرتوی برکات این ماه عزیز، فرصت نیایش و عبادت را نصیبمان فرمود تا با ذکر دعای خالصانه قلب و جانمان را از زنگار زشتی ها و آلودگی های دنیوی بزداییم و با ضمیری آراسته و پاک و قلبی مملو از شعف این عید سعید را جشن بگیریم و نماز شکرش را در کنار هم به جای آوریم .

پیشاپیش حلول ماه شوال و فرارسیدن عید سعید فطر را به دلدادگان صیام تبریک عرض می نمایم.