گسترش همکاري دانشگاه شهرکرد و شرکت فولاد سفيددشت استان چهارمحال و بختياري
گسترش همکاري دانشگاه شهرکرد و شرکت فولاد سفيددشت استان چهارمحال و بختياري
اقتصادوتجارت : تفاهم نامه اي با سرفصل هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري بين دانشگاه شهرکرد و شرکت فولاد سفيددشت استان چهارمحال و بختياري روز يکشنبه 25 ارديبهشت 1401، به امضا رسيد.

هدف از تدوين اين تفاهم نامه که به امضاي دکتر ياسر پيرعلي سرپرست دانشگاه شهرکرد و محمود ارباب زاده مديرعامل شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري رسيد، گسترش همکاري در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري و همچنين استفاده بهينه از امکانات و توانايي هاي طرفين در جهت استمرار ارتباط سازمان يافته بين دانشگاه و صنعت به منظور برطرف کردن نيازهاي علمي و اجرايي متقابل بوده است.
دکتر ياسر پيرعلي سرپرست دانشگاه شهرکرد ضمن تأکيد بر لزوم اجرا ِهرچه سريعتر اين تفاهم نامه گفت: دانشگاه شهرکرد، ازجمله شدن برخورداري از هيئت علمي توانمند و دانشجويان علاقه مند در زمينه هاي فني، کشاورزي، منابع طبيعي و… مي تواند بازويي کارآمد براي بزرگترين مجموعه صنعتي استان باشد.
رئيس دانشگاه شهرکرد با اشاره به استقرار سامانه ((نان)) در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: ايجاد نظام ملي پيشنهادها جهت ثبت و نمايه سازي نيازهاي مختلف جامعه و هدايت فعاليت هاي پژوهشي در جهت رفع اين نيازها و ديگر مشکلات جامعه از اهداف و رسالت هاي اساسي اين وزارتخانه است که با ايجاد سامانه مذکور در اين راستا، اميد مي رود کشور در مسير توسعه همه جانبه علمي قرار گيرد.
مديرعامل شرکت فولاد سفيددشت نيز ضمن تشريح بخشي از فعاليت هاي اين شرکت گفت: ما با آگاهي از ظرفيت هاي دانشگاه شهرکرد در زمينه هاي زيست محيطي، فني و… مصمم به تشکيل کميته هاي علمي مرتبط و پيگيري تا حصول به نتايج کاربردي هستيم.
محمود ارباب زاده تصريح کرد: استفاده از ظرفيت هاي آموزشي متقابل به منظور ارتقاي کيفي فعاليت هاي آموزشي- تحقيقاتي، حمايت و کمک به راه اندازي، تکميل و تجهيز مراکز آموزشي موردنياز طرفين، حمايت از دانشجويان براي گذراندن برخي از نيازهاي دروس خاص يا انجام قسمتي از تحقيقات مربوط به رساله خود در شرکت، مبادله تجربيات براي طراحي دوره ها و رشته هاي تخصصي تحصيلي جديد و همچنين تهيه، طراحي و اجراي طرح هاي پژوهشي، اجراي طرح هاي پژوهشي مشترک، حمايت از طرح هاي تحقيقاتي با سرمايه گذاري مشترک، انجام طرح هاي پژوهشي بر اساس اولويت ها و برنامه هاي راهبردي شرکت توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه، حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي، تجاري سازي يافته هاي پژوهشي براي رفع نيازهاي استراتژيک کشور، حمايت از پايان نامه هاي فناورانه، ارتقاي ا کوسيستم نوآوري و فناوري و تکميل زيست بوم فناوري استان از مفاد اين تفاهم نامه است.