گروه مالی دی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد
گروه مالی دی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد
اقتصادوتجارت : گروه مالی دی به عنوان «نهاد مالی‌- شرکت سرمایه گذاری» در فهرست شرکت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد.

گروه مالی دی به منظور تقویت و بهینه سازی زنجیره ارزش شرکت‌ها، رصد برنامه و اهداف آن‌ها و تمرکز در مدیریت مجموعه شرکت‌های گروه در حوزه‌های مختلف تشکیل شد.

به منظور اجرای مأموریت ابلاغی و استراتژی های کلان بانک دی و با تمرکز بر اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌ها، اقدامات اولیه برای ثبت گروه مالی دی به عنوان نهاد مالی طی سال گذشته آغاز شد و در نیمه آذر ماه سال جاری به نتیجه رسید.

تبدیل گروه مالی به نهاد مالی، ضمن افزایش شفافیت، زیرساخت لازم برای پذیرش و عرضه سهام این گروه در بازار سرمایه در راستای رعایت مفاد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را فراهم خواهد کرد.

با افزایش شفافیت و انتشار اطلاعات، سهامداران بانک، دسترسی سریعتر و آسانتری به مجموعه اطلاعات شرکت‌ها و روند پیشرفت آن‌ها خواهند داشت.

همچنین گروه مالی دی با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان پذیرش ارکان مختلف را در ابزارهای نوین بازار سرمایه خواهد داشت که این روند به توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمات مختلف در حوزه‌های مرتبط با این بازار منجر خواهد شد.

گروه مالی دی می‌تواند از این پس با ایجاد ظرفیت لازم، واسط مناسبی بین بازار پول (از طریق بانک دی) و بازار سرمایه (از طریق ابزارهای نوین همچون انتشار اوراق، تأسیس صندوق و …) باشد و با تکمیل زنجیره خدمات ارزش بانک دی، ارزش آفرینی مستمری را برای سهامداران ایجاد کند.