گردهمایی سراسری مدیران ارشد صنایع شیر ایران و شرکت‌های تابعه
گردهمایی سراسری مدیران ارشد صنایع شیر ایران و شرکت‌های تابعه
اقتصادوتجارت : سومین گردهمایی سراسری مدیران عامل شرکت تابعه پگاه سال ۱۴۰۰ با موضوع ارزیابی شش ماهه اول، برگزار شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران ‌(پگاه)، در این جلسه که حسن تاجیک مدیرعامل شرکت آتیه صبا، عبدالامیر باروتکوب رئیس هیئت مدیره، محمد مهدی عزیزی نائب رئیس و نرگس یزدانیان و محمدرضا ویژه اعضا هیئت مدیره پگاه نیز حضور دارند، عبداله قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران گزارش عملکرد شش ماهه شرکت را ارائه کرد.

قدوسی با ارائه آمار شاخص‌های عملکردی افزود: ادامه روند رو به رشد سال ٩٩ موجب خرسندی است.

در سومین گردهمایی مدیران ارشد صنایع شیر ایران، معاونین و مشاوران مدیرعامل صنایع شیر ایران و مدیران عامل شرکت‌های گروه نیز حضور دارند.