گام بزرگ بیمه سلامت در گسترش عدالت اجتماعی
گام بزرگ بیمه سلامت در گسترش عدالت اجتماعی
شبکه اقتصادوتجارت : استاندار همدان گفت: بیمه سلامت با تامین زیر ساختها گام بزرگی در گسترش عدالت اجتماعی برداشته است.

سعید شاهرخی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: سازمان بیمه سلامت ایران تبلور اراده نظام جمهوری اسلامی در ایجاد رفاه اجتماعی و فراهم آوردن مبانی توسعه و سرمایه انسانی کشور در حوزه بیمه درمان است.
وی بیان کرد: این سازمان با تامین زیر ساختها و فراهم آوردن دسترسی‌های لازم به خدمات بهداشتی و درمانی از طریق بیمه برای تقریبا ۴۰ میلیون نفر از آحاد مردم ایران، گام بزرگی در گسترش عدالت اجتماعی برداشته است.
استاندار همدان تاکید کرد: بر اساس بند “الف” ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده است، ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه، خدمات سلامت را به صورت الکترونیکی ارائه و پرونده الکترونیک سلامت و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت را با اولویت، شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع راه‌اندازی نماید.
وی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت ایران با عنایت به این برنامه طرح‌های مهم استحقاق سنجی، نسخه‌نویسی الکترونیک، ارجاع الکترونیک و رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری را در حال انجام دارد که با تکمیل آنها دسترسی مردم به خدمات تسهیل شده و منابع این حوزه حساس و حیاتی، بهینه مصرف خواهند شد.
شاهرخی اظهار داشت: خوشبختانه گام مهمی در تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه بهداشت و درمان برداشته خواهد شد.
وی گفت: اینجانب ضمن تبریک هفته بیمه سلامت، از خدمات و زحمات مدیران و کارکنان خدوم این سازمان قدردانی نموده و از خداوند منان توفیق روزافزون تلاشگران در خدمت به آحاد مردم ایران را خواستارم