کمیسیون ماده پنج گره‌گشای برخی بازبینی‌های اصولی پهنه‌بندی است
کمیسیون ماده پنج گره‌گشای برخی بازبینی‌های اصولی پهنه‌بندی است
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۲۲ گفت: برخی پهنه بندی های شهری در حوزه شهرسازی نیازمند بازبینی های اصولی است که با همت و تلاش کمیسیون ماده پنج شهر تهران در حال گره گشایی است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، وحیدرضا محمدی شهردار منطقه به همراه سید محمود فاطمی‌عقدا سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران و بهرامی معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه از برخی از محلات این محدوده غربی تهران بازدید کردند.

شهردار منطقه در این باره گفت: متاسفانه در یک دهه اخیر شش برابر ساخت و ساز نسبت به برخی از مناطق شهر تهران در این منطقه صورت گرفته و با این حال در برخی از محلات این منطقه به دلایلی رشد بارگذاری مسکن صورت نگرفته است.

وی افزود: برخی پهنه بندی های شهری در حوزه شهرسازی نیازمند بازبینی های اصولی است که با همت و تلاش کمیسیون ماده پنج شهر تهران در حال گره گشایی قرار دارد.

سید محمود فاطمی‌عقدا سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در این بازدید گفت: در نظر داریم به شکل کارشناسی شده برخی از بازبینی های در پهنه بندی حوزه شهرسازی را با هدف کسب رضایت شهروندان و رونق در مسکن فراهم کنیم.

کمیسیون ماده ۵ شهرداری که از آن با نام شورای عالی شهرسازی و معماری یاد می شود؛ وظایفی دارد که از مهم ترین آن می توان به بررسی پیشنهادات ارائه شده در خصوص سیاست های شهرسازی در هیات وزیران اشاره کرد.

به عبارت دیگر، از وظایف اصلی کمیسیون ماده ۵ تغییر و تصویب طرح های تفصیلی است.

همچنین کمیسیون ماده ۵، وظیفه دیگری در خصوص لوایح و مقررات شهرسازی و طرح های جامع شهری و معماری دارد که در رابطه با چگونگی استفاده و کاربری زمین به لحاظ اداری، مسکونی، فضای سبز و… اظهار نظر می کند و اگر تغییراتی در خارج از طرح تفصیلی باشد، بررسی و مصوب خواهد کرد.