کمیته فولاد در کمیسیون صنایع ایجاد خواهد شد
کمیته فولاد در کمیسیون صنایع ایجاد خواهد شد
اقتصادوتجارت : روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه فولاد هرمزگان ضمن لزوم حمایت از صنعت فولا‌د بر تامین انرژی این صنعت در راستای حمایت از تولید ملی تاکید کرد.

معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز ضمن تقدیر از نگاه توسعه محور دکتر طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: کلنگ زنی احداث کارخانه ۱۰ میلیون تنی فولاد ستاره سیمن که فولاد هرمزگان بیش از ۵۱ درصد سهام آن را در اختیار دارد به زودی انجام خواهد شد.
معروفخانی متضرر اصلی در کاهش تولید فولاد ناشی از کمبود انرژی را مصرف کننده نهایی یا همان مردم دانست و خواستار رفع موانع و حمایت