کسب گواهی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت سبز توسط بانک ملی ایران
کسب گواهی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت سبز توسط بانک ملی ایران
اقتصادوتجارت : بانک ملی ایران موفق به دریافت گواهی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت سبز، ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 14001:2015 و ایزو 45001:2018 مربوط به حوزه بهینه سازی فرآیندها برای حفاظت از محیط زیست شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این گواهی نامه بین المللی برای ۳۵ ساختمان بانک در خصوص الزامات حفاظت از محیط زیست صادر شده و باید در شش شاخص مدیریت مصرف انرژی، مدیریت مصرف آب، مدیریت پسماند، صرفه جویی در سوخت، ساختمان و تجهیزات و آموزش و فرهنگ سازی عملیاتی شود.

لازم به ذکر است، همزمان با دریافت این گواهینامه، کمیته مدیریت سبز نیز در بانک ملی ایران تشکیل شد.