کسب گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری توسط هتل جهانگردی دلوار بوشهر
کسب گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری توسط هتل جهانگردی دلوار بوشهر
اقتصادوتجارت : فاطمه استاد زاده، هتل جهانگردی دلوار بوشهر موفق به کسب گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری از وزرات میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گردید.

به نقل از روابط عمومی گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی از هتل جهانگردی بوشهر- با لطف و عنایت پروردگار و پس از تلاش های فراوان هم اکنون هتل دلوار بوشهر جزء محدود هتل های منطقه جنوب کشور است که دارای گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری می باشد.