کسب رکورد تولید ماهیانه تختال در آذرماه به میزان ۱۴۷۵۹۱
کسب رکورد تولید ماهیانه تختال در آذرماه به میزان ۱۴۷۵۹۱
اقتصادوتجارت : در پی کسب رکورد تولید ماهیانه تختال در آذرماه به میزان ۱۴۷۵۹۱ ، دکتر معروفخانی با حضور در واحد فولاد سازی باکارکنان واحد ریخته گری و کوره های ١و ٢ دیدار و از تلاشهای آنان تقدیر کرد .

دکتر معروفخانی با اشاره به همت و تلاش کارکنان فولاد هرمزگان در همه حوزه ها در به ثمر رسیدن رکورد اخیر گفت: انگیزه نیروی انسانی و تلاش همه کارکنان قابل تقدیر است و در کنار این انگیزه مسایل فنی چون افزایش ریت شارژ کوره ها در کنار خلاقیت کارکنان متخصص و با انگیزه و مواد ورودی خوب و با کیفیت ، باعث کاهش زمان پاور آن و زمان آماده سازی در واحد ذوب گردید و نتیجه آن نیز کسب رکورد ماهیانه تولید در آذر ماه شد .
وی کسب این رکوردها را نشان از عزم و برنامه ریزی شرکت فولاد هرمزگان برای جبران کسری تولید تابستان که به دلیل قطعی برق حاصل شده بود دانست و اظهار داشت : یقین دارم که با عنایت خداوند متعال و تلاش همه کارکنان متعهد فولاد هرمزگان و در صورت پشتیبانی در تامین انرژی ، کسری تولید ناشی از قطعی برق قابل جبران خواهد بود و میتوانیم به تمام اهداف تعیین شده دست یابیم.
قابل ذکر است رکورد قبلی تولید تختال در فولاد هرمزگان در مهر ماه گذشته و به میزان ۱۴۶۱۰۶ تن به دست آمده بود .
در سه ماه گذشته این دومین رکورد به دست آمده تولید ماهیانه تختال در این شرکت است.