کسب رتبه برتر برای ششمین مرتبه پیاپی در آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن توسط شرکت پتروشیمی پارس
کسب رتبه برتر برای ششمین مرتبه پیاپی در آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن توسط شرکت پتروشیمی پارس
اقتصادوتجارت : آزمایشگاه شرکت پتروشیمی پارس در راستای اجرای برنامه های سالیانه کنترل کیفیت خارجی جهت حصول اطمینان از صحت و دقت اجرای آزمون های آزمایشگاه ، در آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن 2021 از موسسه iis هلند شرکت نمود و خوشبختانه با استمرار موفقیت در این رقابت در بین 42 آزمایشگاه از 21 کشور دنیا با ارزیابی شاخص آماربعنوان تنها آزمایشگاه شرکت کننده از میهن اسلامی برای ششمین بار پیاپی موفق به کسب رتبه Excellent گردید.

آزمایشگاه شرکت پتروشیمی پارس در راستای اجرای برنامه های سالیانه کنترل کیفیت خارجی جهت حصول اطمینان از صحت و دقت اجرای آزمون های آزمایشگاه ، در آزمون مهارت بین المللی نمونه استایرن ۲۰۲۱ از موسسه iis هلند شرکت نمود و خوشبختانه با استمرار موفقیت در این رقابت در بین ۴۲ آزمایشگاه از ۲۱ کشور دنیا با ارزیابی شاخص آماربعنوان تنها آزمایشگاه شرکت کننده از میهن اسلامی برای ششمین بار پیاپی موفق به کسب رتبه Excellent گردید.