کسب بیشترین رضایت شهروندی منطقه ۱۳ دربین مناطق ۲۲گانه
کسب بیشترین رضایت شهروندی منطقه ۱۳ دربین مناطق ۲۲گانه
شبکه اقتصادوتجارت : شهرداری منطقه 13 با بهترین عملکرد در سامانه 1888 شهرداری تهران توانست با کسب امتیاز 100 درصدی علاوه بر دریافت وضعیت «بسیار مطلوب»، بالاترین امتیاز مکتسبه را بین مناطق 22 گانه در شش ماهه اول سال 99 به خود  اختصاص دهد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، رحمان زاده شهردار منطقه ۱۳ گفت: این منطقه توانست در ارزيابي بعمل آمده با اخذ حداكثر امتياز ممكن(۱۰۰) در مقايسه با مدت مشابه سال قبل و در بالاترین سطح رضایتمندی رسیدگی به درخواستهای شهروندی ، ضمن  تثبيت جايگاه خود ، در وضعيت «بسیار مطلوب» قرار گیرد.
وی افزود : شهرداری منطقه ۱۳ ،  علاوه بر بهبود عملکرد در شاخص های کیفیت و کمیت رسیدگی به پیامها در مقایسه با سال ۹۸ و کسب بیشترین امتیاز در بین مناطق، توانست در شاخص فعالیت های اطلاع رسانی و فرهنگی در راستای معرفی فرهنگ نظارت همگانی و افزایش مشارکت شهروندان نیز امتیاز کامل ۱۰۰ را کسب نماید.
در ادامه رحمان زاده، مهمترین نقاط قوت این دوره را همزمانی سرعت رسیدگی به پیامها با بیشترین حساسیت در اجرای اقدامات مورد درخواست شهروندان به منظور ارتقاء کیفیت پیام ها،  اطلاع رسانی  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در راستای تعمیق فرهنگ نظارت همگانی و اقدامات مناسب در جهت جذب، ساماندهی و آموزش ناظرین افتخاری برشمرد.
وی با بیان اینکه سامانه ۱۸۸۸ نقطه نظرات مردم را بدون هیچ مانعی منتقل می کند گفت :  مدیران حوزه های اجرایی می توانند بر اساس پیام های ارجاعی نقاط ضعف و قوت عملکردی خود را مرتفع و با پاسخگویی دقیق و به موقع اعتماد واطمینان مردم را فراهم آورند.
وی یادآور شد : بر این اساس ،سامانه ۱۸۸۸ منطقه ۱۳ توانست با الویت‌بندی و رفع نارضایتی شهروندان منطقه در موضوعات مختلف در جهت جلب رضایت ایشان رتبه قابل قبولی را در میان مناطق ۲۲ گانه تهران کسب نمایند.