کسب بیشترین رشد در ارزیابی دولت الکترونیک توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران
کسب بیشترین رشد در ارزیابی دولت الکترونیک توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران
اقتصادوتجارت : سازمان ملی بهره‌وری ایران در «ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیک» با رشدی 72 پله‌ای، در جایگاه هفدهم قرار گرفت و از این نظر بیشترین رشد را در بین دستگاه‌های اجرایی به دست آورد.

اقتصادوتجارت ؛ همچنین سازمان ملی بهره‌وری ایران در بین ۱۶۳ دستگاه اجرایی در بخش دولت شفاف، حائز رتبه پنجم و در بخش مشارکتی در رتبه دوم قرار گرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران در این رابطه گفت: در این ارزیابی‌ها دو رویکرد استمرار ارزیابی و بهبود ارزیابی‌ها موردتوجه قرار گرفته است. به این معنا که ارزیابی‌ها در دوره‌های سه ماهه و شش ماهه انجام می‌شود و در هر دوره هم شرایط ارزیابی برای دوره بعد سخت‌تر در نظر گرفته خواهد شد.

رضا باقری‌اصل خاطرنشان کرد: هدف از این ارزیابی، بررسی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی است که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده باشد که نتایج این ارزیابی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این دوره از ارزیابی‌ها ۱۶۸ دستگاه ارزیابی شده‌اند، ۱۴۵ دستگاه در فرایند ارزیابی‌ها فعال بوده‌اند، ۱۷ دستگاه در فرایند ارزیابی مشارکت نکرده‌اند و ۶ دستگاه به‌دلیل نداشتن مصداق از ارزیابی‌ها حذف شده‌اند.

به گفته وی، میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بخش کاربرمحور ۵۳ درصد، بخش شفافیت ۲۹ درصد، بخش یکپارچگی ۳۱ درصد و بخش مشارکتی ۳۶ درصد احصا شده است.

گفتنی است، ایران در سال ۲۰۲۰ با ۶۵ درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه ۸۹ را بین ۱۹۳ کشور دنیا به‌دست آورده اس