کاهش ۵۰ درصدی زمان انتظار برای مراجعه افراد به کمیسیون‌های پزشکی در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی
کاهش ۵۰ درصدی زمان انتظار برای مراجعه افراد به کمیسیون‌های پزشکی در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی
اقتصادوتجارت : دکتر سید میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: "زمان انتظار افراد برای حضور در کمیسیون‌های پزشکی تأمین اجتماعی که برای تعیین تکلیف درخواست‌های ازکارافتادگی تشکیل می‌شوند، طولانی است و این زمان در گام نخست و در کوتاه مدت باید حداقل 50 درصد کاهش یابد."

به گزارش اداره‌ کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر سید میرهاشم موسوی در جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی که به منظور بررسی شرایط خدمات درمانی این سازمان برگزار شد؛ اظهار داشت: “خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باید متناسب با انتظارات و نیاز جامعه تحت پوشش، ارتقاء و بهبود پیدا کند. افزایش کیفیت و عدالت در دسترسی به خدمات، اقدامات اصلاحی و برنامه‌های توسعه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهیم.”
دکتر موسوی گفت: “کاهش هزینه پرداختی از سوی مردم در درمان غیرمستقیم از مهمترین اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است و ما در حال ارزیابی راهکارهای مختلف این موضوع با استفاده از نظرات کارشناسی برای کاهش پرداخت از جیب مردم هستیم. تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کاهش مراجعات غیرضروری، اقدامات موثری برای کاهش پرداختی بیماران بویژه بیماران صعب‌العلاج انجام دهیم و هدف نهایی و افق چشم‌انداز ما تحقق فرمایش مقام معظم رهبری است که بیمار بجز رنج بیماری مشکل دیگری نداشته باشد.”
دکتر موسوی بازنگری فرآیند معرفی افراد به کمیسیون‌های پزشکی را از دیگر نیازها و اولویت‌ها برشمرد و افزود: “انتقاداتی مبنی بر طولانی بودن این فرآیند وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و انتظار به حق بیماران این است که درخواست آنان برای از کار افتادگی با سرعت بیشتری رسیدگی و تعیین تکلیف شود. در اولین گام باید کاهش حداقل ۵۰ درصدی مدت زمان انتظار نسبت به شرایط فعلی مدنظر قرار بگیرد. همچنین باید با ارتقاء سامانه‌های مربوطه، مراجعات و تردد بیمار تا حد امکان کاهش یابد.”
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه همفکری و تضارب آراء را از مسائل مورد نیاز برای طراحی و پیشبرد برنامه‌های تحولی دانست و اظهار داشت: “برای موفقیت در اجرای برنامه‌های حوزه درمان، هر یک از حوزه‌های اجرایی سازمان، از منظر تخصصی خود به بررسی و ارزیابی برنامه‌های بخش درمان می‌پردازند و در این فرآیند بهترین و راهگشا‌ترین برنامه‌ها برای این حوزه طراحی می‌شود. هدف نهایی خدمات درمانی افزایش رضایتمندی مردم است و یکی از مهمترین اولویت‌های ما ارزیابی مستمر خدمات از منظر مردم خواهد بود تا بتوانیم از منابع و امکانات موجود بهترین استفاده را برای افزایش رضایتمندی جامعه داشته باشیم.”
دکتر موسوی گفت: “رسیدن به نقطه مطلوب از منظر هزینه، کیفیت و رضایتمندی مردم، راهبرد اصلی حوزه درمان سازمان است. مسئله مهم شناسائی و رسیدن به نقطه مطلوب تعادل در این سه شاخص است و لذا برنامه‌های عملیاتی حوزه درمان برای تحقق این هدف بازبینی می‌شود.”
دکتر امیرعباس منوچهری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از شرایط موجود و برنامه‌های آتی حوزه درمان تأمین اجتماعی ارائه کرد و گفت: “اولویت‌های حوزه درمان در ۵ محور اصلی احصاء شده است که با تحقق این اهداف امکان ایجاد تحول در خدمت رسانی به جامعه تحت پوشش فراهم می‌شود.سطح‌بندی خدمات درمانی به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده، خرید خدمات راهبردی، پرونده الکترونیک سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم محورهای فعالیت‌ها و برنامه‌های تحولی حوزه درمان تأمین اجتماعی خواهند بود.