کاهش قابل توجه مصرف انرژی در ساختمان های شهرداری تهران
کاهش قابل توجه مصرف انرژی در ساختمان های شهرداری تهران
اقتصادوتجارت : مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی در مصرف آب، کاهش ۲۳ درصدی در مصرف گاز و کاهش ۱۱ درصدی مصرف برق در تمامی ساختمان های شهرداری تهران در مدت ده ماهه منتهی به پایان دی ماه سال جاری گفت: این میزان، کمترین میزان مصرف آب، برق و گاز در ۵ سال گذشته (از سال ۱۳۹۷ تاکنون) بوده است.

به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، علیرضا محمودی آشتیانی در جلسه ای که به منظور ارزیابی و بررسی میزان تحقق سیاست های ابلاغی معاون مالی و اقتصاد شهری در زمینه رعایت الگوی مصرف انرژی در ساختمانهای ستادی و مرکزی شهرداری تهران برگزار شد، بر اهتمام اداره کل پشتیبانی در صرفه جویی حداکثری و مدیریت بهینه مصرف، تاکید کرد.
وی افزود: میزان مصرف آب در مجموع ساختمانهای ستادی و مرکزی شهرداری تهران از ابتدای سال تا پایان دی ماه حدود ۱۰۶٫۴۰۰ مترمکعب بوده که حدود ۷۰٫۰۰۰ مترمکعب از میزان مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کمتر بوده است.
مدیرکل پشتیبانی ضمن اشاره به کاهش ۲۳ درصدی مصرف گاز در ده ماه منتهی به پایان دیماه سال جاری تصریح کرد: میزان مصرف گاز در ساختمان های شهرداری تهران حدود ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ مترمکعب بوده که حدود ۴۰۲٫۰۰۰ مترمکعب از میزان مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کمتر بوده است.
وی افزود: میزان مصرف برق در ده ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰٫۸۲۶٫۰۰۰ کیلووات بوده که حدود ۱٫۲۹۸٫۰۰۰ کیلووات از میزان مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کمتر بوده و صرفه جویی ۱۱درصدی را رقم زد.