کاهش تولید۵ تن زباله با اجرای پویش محله بدون پسماند
کاهش تولید۵ تن زباله با اجرای پویش محله بدون پسماند
اقتصادوتجارت : سرپرست معاونت خدمات شهری ومحیط زیست منطقه2 گفت:همزمان با اجرای پویش محله بدون پسماند، شهروندان منطقه2 با مشارکت در این پویش و جمع آوری خشکاله، تولید و انتقال 5 تن زباله کاهش یافت.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، علیرضا جعفری، با بیان این‌که پسماند تر و تولید شیرابه ناشی از آن باعث ایجاد آلودگی و انتشار بیماری‌های مختلف می شود گفت: به منظور حذف پسماندهای تر از چرخه زباله‌های خانگی و کاهش اثرات زیست محیطی دورریخت آنها، پویش محله بدون پسماند درحال اجرا است.
وی افزود: شهروندان منطقه با مشارکت در این پویش ، ضمن تفکیک پسماند خشک در مبدا، پسماند تر خود را به خشکاله تبدیل کرده اند که به عنوان خوراک دام مورد استفاده می شود.
جعفری گفت:با گذشت ۶ ماه از اجرای پویش تعدادی از خانواده ها پسماند خود را به صفر رسانده وبا تولید ۵۰۰ کیلو خشکاله در این پویش مشارکت کرده اند.
سرپرست معاونت خدمات شهری ومحیط زیست منطقه گفت: این خشکاله‌ها که پسماند میوه‌ها و مواد غذایی هستند، توسط شهروندان خشک می شود علاوه بر حفاظت از محیط زیست، موجب کاهش هزینه جمع آوری و انتقال پسماند می شود.
وی با اشاره به اجرای طرح هوشمند جمع آوری پسماند خشک گفت: با آغاز فعالیت اپلیکیشن های جمع آوری پسماند خشک، شهروندان این منطقه بیشترین مشارکت در بکارگیری اپلیکیشن ها را دارند و طی هفته های گذشته منطقه ۲ در پروژه شنبه های بدون پسماند رتبه نخست در بین مناطق ۲۲گانه تهران را داشته اشت .