کاهش آسیب‌های اجتماعی با مشارکت شهروندان میسر می‌شود
کاهش آسیب‌های اجتماعی با مشارکت شهروندان میسر می‌شود
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۲۲ گفت: بسیاری از چالش ها و آسیب های اجتماعی با مشارکت شهروندان قابل حل است و باید نقش شهروندان در این زمینه پررنگ تر شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، وحیدرضا محمدی به مناسبت دهه کرامت به دیدار کودکان بی سرپرست در موسسه شمیرانات در خیابان امیر کبیر این منطقه رفت، او در این دیدار اظهار داشت: نوع بافت منطقه ۲۲ متفاوت تر از مناطق دیگر تهران است و شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در این منطقه از تهران نسبت به سایر مناطق هستیم.

وی افزود: یکی از اولویت ها در این دوره از مدیریت شهری رفع آسیب های اجتماعی است و در این راستا شهردار تهران قرارگاهی برای این معضل تشکیل داده است و اقدامات قابل توجهی در این مدت صورت گرفته است.

محمدی عنوان کرد: اینکه هموطنانمان در هرگوشه ای از کشور در یاری همنوعان خود قدم بر می دارند قابل ستایش است و در محلات منطقه ۲۲ نیز شاهد آن هستیم که اهالی توجه ویژه ای به رفع معضلات اجتماعی دارند، به طوری که در ۱۲ محله این منطقه شاهد محیط خیریه ای هستیم که به یاری افراد نیازمند می شتابند.