کارآفرین ۷۵ درصد بیشتر از پارسال تسهیلات داد
کارآفرین ۷۵ درصد بیشتر از پارسال تسهیلات داد
اقتصادوتجارت : بررسی گزارش شش ماهه ابتدای سال جاری نشان می دهد که بانک کارآفرین در این مدت ۷۵درصد رشد در بخش اعطای تسهیلات داشته است.

به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین ، گزارش های منتشر شده از عملکرد شش ماهه سال جاری بانک کارآفرین نشان  می دهد که در این مدت ۱۴۹هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اعطا شده است که این میزان رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته است.

همچنین بانک طی شش ماهه سال جاری نیز  عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات به مشتریان داشته و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود مختلف پرداخت کرده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد که سپرده های بانک در پایان شهریور ماه سال جاری با ثبت رکورد جدید از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال گذشت . طی یک سال منتهی به شهریور ماه سال جاری سپرده های بانک ۵۳ درصد رشد داشته است . طی شش ماه سال جاری نیز سپرده های بانک با ۲۰ درصد  رشد به رقم  ۴۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است .

بر اساس این گزارش ، با توجه به افزایش تسهیلات اعطایی درآمد ناشی از اعطای تسهیلات و سپرده گذاری با رشد ۱۰۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. در شش ماهه سال جاری بانک معادل ۸۷ درصد کل سال قبل درآمد کسب کرده است که از این حیث آمار قابل توجه ای است.