چگونه با کودکان کار رفتار کنیم
چگونه با کودکان کار رفتار کنیم
شبکه اقتصادوتجارت : کاری که مردم می‌توانند انجام دهند، ایجاد ارتباط با کودکان کار است. شکاف طبقاتی موجود سبب شده که این کودکان خود را جزئی از شهر و شهروندان ندانند و همیشه فاصله‌ای‌ میان خود و سایرین احساس کنند؛ فاصله‌ای‌ که همواره با بغض، حسرت و کینه آمیخته است.

ایجاد پل ارتباطی میان جامعه و کودکان کار باعث خواهد شد که این کودکان شنیده و دیده شوند و حس کنند که متعلق به شهر هستند.
? ارتباط‌گیری باید به‌ دوراز هیجانات کاذب و همراه با رعایت حقوق کودک به ویژه کودکان کاری که آسیب‌پذیرترند باشد.
? کودک کار نیز باید همانند سایر کودکان در فرآیند ایجاد ارتباط از حریم خصوصی، کرامت، عاملیت و حق تصمیم‌گیری برخوردار باشد.
? دخالت در زندگی کودک کار مانند تماس گرفتن با مراکز نگهداری از کودکان کار بدون نظرخواهی از او نقض حریم شخصی آنها است.
? اطلاعاتی که از کودکان کار طی فرآیند ارتباطی اخذ می‌شود، حریم خصوصی وی بوده و افراد به‌هیچ‌عنوان حق ندارند که از وضعیت کودک سوءاستفاده کرده و آن را در صفحات اجتماعی و .. منتشر کنند.
? بهترین برخورد با کودک کار آن است که به‌جای دید ترحم یا توهین، به آنان به دیده کودکانی مانند کودکان و شهروندان دیگر نگریسته شود، علاوه بر آن همواره باید نسبت به خطرات در کمین کوکان کار حساس بود و در صورت مشاهده خطرات جانی، به‌سرعت با اورژانس اجتماعی تماس گرفت یا در مقابل خشونت یا بی‌احترامی سایرین نیز سکوت نکرد.
? احساس ترحم بی‌رویه و پرداخت پول مازاد، به کودک این امر را القا می‌کند که از این راه می‌تواند درآمد خوبی کسب کند. این موضوع در درازمدت باعث می‌شود که آنان به مشاغل کاذب رو بیاورند.
برای مطالعه متن کامل به سایت http://4rahkoudak.ir مراجعه کنید.