چهارمین رزمایش اپال پارسیان توزیع دوهزارسبدغذایی در شرق ایران
چهارمین رزمایش اپال پارسیان توزیع دوهزارسبدغذایی در شرق ایران
اقتصادوتجارت :در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری ودر آستانه نیمه شعبان ایام ولادت باسرسعادت منجی عالم بشریت،حضرت مهدی (عج) وآغاز سال جدیدشمسی ۱۴۰۱، مجتمع اپال پارسیان طبق سنوات گذشته چهارمین رزمایش همدلی واحسان را در شرق ایران برگزار می نماید.

به گزارش روابط عمومی در این رزمایش بیش از ۲۰۰۰سبد غذایی به ارزش ۲۰میلیارد ریال تحت نظر ستاد مواسات وهمدلی شهرستان خواف ،بین مردم نیازمند در شهرستان های خواف و رشتخوار توزیع خواهد گردید.
لازم به ذکر است در راستای مسئولیت های اجتماعی مجتمع اپال پارسیان علاوه بر مساعدت های فراوان ، درزمینه ساخت اورژانس ،تجهیزات پزشکی،مبارزه با کروناو زیرساخت های شهرستان، تا کنون بیش از ۱۳هزار سبد غذایی به ارزش ۶۸میلیارد ریال تحت نظر ستادمواسات شهرستان در بین مردم توزیع کردند.